Oktober 2013

www.ennerschreiwen.lu

Petitioun:
SOLIDARITÉIT MAT DER ERZÉIUNG

Elo oder ni!

Mir fuerderen :

    eng pädagogesch Kanner- a Jugend Betreiung, déi si fit mécht fir déi nei Erausfuerderungen an eiser Gesellschaft
    e Grondrecht op eng gutt pädagogesch Fërderung
    valabel Aarbechtskonditioune fir eng qualitativ héichwäerteg Erzéiungs- a Präventiounsaarbecht
    Qualitéitscritère fir eng gutt Betreiung an aller Sécherheet ze garantéieren
    en Zukunftsdësch iwwert Perspektiven an der erzéierescher a sozialer Aarbecht
    Ausbau vu Präventiounsmoossnamen anstatt deier Symptombehandlung
    eng gesellschaftlech, politesch a finanziell Unerkennung vun den erzéiereschen a soziale Beruffer
    e gemeinsaamt Konzept fir Erzéiung, Bildung a Betreiung
    Zesummenaarbecht vun de Beruffstätegen an de Beräicher Erzéiung, Bildung a Betreiung
    Ausbau a garantéierten Zougang zu Weiderbildungsmesuren am erzéiereschen a soziale Beräich am Sënn vum "Lifelong Learning"

Froen un d'Parteien

Mir hunn de Parteien 4 Froe gestallt.

Froen un d'Parteien !
(hei d'Äntwerten vun ADR, CSV, DP, déI gréng, déi lénk, KPL, PID, Piraten)

Walpgrogrammer

Walprogrammer vun de Parteien 2013 (Punkten déi eisen Beräich betreffen)

ELO ODER NI

Léif Beruffskolleginnen a -kollegen, De Beruffsverband vun de Sozialpädagogen huet mat weideren Aktiounen wëlles ze weisen, datt d'Leit déi am erzéiereschen a soziale Beräich schaffen, sech organiséieren a sech fir hire Beruff asetzen. Diskriminéierungen géigeniwwer vun eise Beruffer mussen ophalen.
Weider INFO 

September 2013

apeg lbsa sept 2013

Pressetext herunterladen (de)

Télécharger Communiqué de presse (fr)

April 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d’un bilan du
AIEJI World Congress 2013
Jeudi, le 25 avril 2013 à 19.30 h
au « Info-Handicap »
65, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg

télécharger candidature

télécharger invitation


Videos Worldcongress 2013


Speech Benny Andersen
President of AIEJI
President of the Danish Federation of Social Pedagogues


Speech Françoise Hetto-Gaasch
Ministre des Classes moyennes et du Tourisme
Ministre de l'Égalité des chancesKeynote Gilbert Pregno

Day4


Day3


Day2


Day1


Four days to go until the Opening Ceremony


World Congress - Social Pedagogy Trailer

Tageblatt Online

 

März 2013

programmewc2013

Komplettes Programm-Heft online

 

Februar 2013

wc kinoplakat b

"Dans le cadre du congrès mondial des pédagogues sociaux qui se déroulera le 2 au 5 avril, nous avons le plaisir de vous proposer des films qui couvrent les thèmes de l’intégration, l’inclusion sociale et l’égalité des chances. Le festival se déroulera 2 semaines avant le congrès du 19 au 22 mars."

--> les informations du festival

A.P.E.G. asbl
B.P. 3071
L-1030 Luxembourg
www.apeg.lu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: (+352) 20 40 99 03
CCPL : IBAN LU55 1111 1571 9858 0000